Engellilerde Hasta Bezi Kullanımı

Engellilerde Hasta Bezi

Diğer hastalarda olduğu gibi engelli hastalarda da kaliteli ürün kullanmanın önemi büyük oluyor. Hasta bezi tercihi yapılırken hastanızın bedenine uygun olması sızmaları önleyecek ve rahat etmesini sağlayacaktır. Pamuk veya tekstil yüzeyli ürünler tercih etmeniz hastanızda pişik oluşumunu önleyecek ve rahatsız olmasını ortadan kaldıracaktır. Alt bezleri tercihinizi yaparken tüm hastalara uygun olarak üretildiği için kullanımı rahat, kolay olarak üretilmektedir. Kullandıktan sonra yıkama gereksinimi duymadan rahat bir şekilde çöpe atacaksınız.

Genel olarak tercih edilmesi gereken unsur bir bedeni uygun olması, ikincisi ise kaliteli sızıntı yapmayan ürün olması gerekiyor. Hasta bezi tercihi yaparken bu hususlara dikkat edilmesi hem sizin için hem de hastanız için önemli olacak.

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

 

Sayı: 87307621/402.03.02/334                                                                                                                                                 27.02.2015
Konu: Engelli Sağlık Kurulu Raporları
ve Hasta Alt Bezi

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE
(Genel Sekreterlik)

İlgi: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 259 sayılı yazısı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kurumumuza iletilen ilgi sayılı yazıda; sağlıktesislerimizde 2 yaşını doldurmuş çocuklara endikasyonlan uygun olmasına rağmen hasta alt bezi raporunun düzenlenmesinde imtina edildiği, engelli sağlıkkurulu raporlarına yönelik işlemin gereğinden uzun sürdüğüne dair şikayetler geldiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek-3/C-4 Tıbbı Sarf Malzemeler listesinin A10049 Sut Kodlu “Hasta Alt Bezi” başlıklı Maddesinde;

(3) “Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı İle) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşım tamamlamış olmak kaydı ile) hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması başlıklı 9. Maddesinin 8. Bendinde “Özürlü sağlık kurulu raporlarının kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastır.” hükmü yer almaktadır.

Genel Sekreterliklerce Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık tesislerinin söz konusu rapor süreçlerini aksatmadan mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde uygulamanın sağlanması için azami dikkat ve imtinanın gösterilmesinin takibi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Dr. Ercan ÖZGÜL
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:
Gereği:                                              Bilgi:
89 Kamu Hastaneleri Birliği                  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Post Your Comment Here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla