Üriner İnkontinans Nasıl Tedavi Edilir?

Üriner İnkontinans Nasıl Tedavi Edilir?

 

uriner_inkontinans_Nasil_Tedavi_Edilir

 

İnkontinans bulguları ile başa çıkmanın çeşitli yöntemleri vardır: Pedler, koruyucu iç çamaşırları ve harici klempler. Az şiddetli inkontinans durumlarında askı sistemleri ( TOT, TVT, MiniSling ), şiddetli inkontinans durumlarında ise yapay üriner kontrol sistemikalıcı bir çözüm sağlamak için güvenilir yöntemlerdendir.

Askı sistemleri ( TOT, TVT ) nasıl uygulanır?

Askı ameliyatlarının ortak noktası, üretra ya da mesane boynunun tamamen altından geçip karın duvarına asılan şerit şeklinde bir materyal kullanılmasıdır.

TOT Operasyonu: Nispeten yeni bir ameliyat yöntemidir. İlk kez 2001 yılında tarif edilmiştir. Bu ameliyatta vajinal yolla yapılan ince bir kesi ile “polipropilen mesh” adı verilen bir bant, özel bir iğne yardımı ile yerleştirilerek üretral kanal yükseltilir. TOT ameliyatında hastada yara iyileşmesi oldukça hızlı, hastanede kalış süresi oldukça az (ortalama bir gün) ve ameliyat sonrası şikayetler oldukça azdır. Ameliyattan 24 saat sonrasına kadar mesane içine yerleştirilen bir sonda ile mesanenin direne olması sağlanır. Daha sonra sonda çekilir.

TVT Operasyonu: 1995’den bu yana uygulanan bu ameliyatlar “tension-free vaginal tape” (TVT) olarak adlandırılmıştır. TVT operasyonları lokal, bölgesel veya genel anestezi eşliğinde uygulanabilir. Operasyondaki amaç üretra çevresine yerleştirilen “polipropilen bant” tan oluşan askı materyali ile üretranın yükseltilmesidir. Zaman içinde bu bant doku reaksiyonu ile nedbe yapısı oluşturarak üretraya destek sağlamaktadır. Diğer ameliyatlara göre daha az travmatik bir operasyondur.

Post Your Comment Here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla