Üriner İnkontinans Nedir?

Üriner İnkontinans Nedir?

uriner_inkontinansin_Nedir

Uluslararası kontinans derneği üriner inkontinansı  her türlü idrar tutamama şikayeti olarak tanımlamaktadır (ICS 2002). Benzer bir tanım ile üriner inkontinans, mesane kontrolünün kaybı ve beraberinde istem dışı, damlalar halinde veya daha yoğun olarak idrarın kaçması durumudur.

 

Kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görülmektedir ve yaşla birlikte her iki cinste de bu oran artmaktadır. Görülme sıklığı farklı çalışmalarda kadında %4.5-53, erkekte %1.6-24 aralığında saptanmıştır.

 

Genç kadınlarda %15-20, orta yaşlarda %20-30, ileri yaşlarda %50 ye varan oranlarda görülmektedir. 30 yaşından sonra her dört kadından birinde görülmektedir ki bu, oldukça önemli bir orandır. Menopoz sürecinde ve çok doğum yapmış kadınlarda görülme oranı daha da artmaktadır.

Post Your Comment Here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla