Üriner İnkontinans Tipleri

İnkontinans türleri nedir?

 

inkontinans_turleri

 

Stres İnkontinans: Karın içi basıncı arttıran; gülmek, hapşırmak, ağır kaldırmak ve öksürmek gibi aktiviteler esnasında istemsiz idrar kaybı oluşur. Stres inkontinans, kadın mesane zayıflığında görülen en sık çeşittir. Mesaneyi destekleyen pelvik taban kaslarının zayıflaması sonucu stes tipi inkontinans görülmektedir. Pelvik taban kasları alt idrar yolu organlarını desteklemektedir. Güldüğümüz ya da öksürdüğümüz sırada mesane üzerindeki basınç artar ve pelvik taban kasları artık idrarı içeride tutacak derecede mesaneyi sıkamaz. En sık rastlanan durumlar; çok sayıda doğum, iri bebek doğurma, fazla kilolar ve menopozdur. Stres inkontinans herhangi bir yaşta görülebilmektedir, her 4 kadından 1’I hayatlarının herhangi bir döneminde stres inkontinansını yaşar.

İnkontinans Tipleri

Taşma
Stres
Sıkışma

Urge (Sıkışma) İnkontinans:

Ani sıkışma sonucu çok acil idrara çıkma ihtiyacı hissetme durumudur. Bu durum genellikle hiçbir uyarı sinyali vermeksizin gerçekleşir ve yüksek miktarlara kadar ulaşabilir. Bu tür inkontinans mesane kaslarının aşırı aktif ve duyarlı olmasından kaynaklanmaktadır ve aşırı aktif mesane olarak isimlendirilir. Bir kişi ortalama olarak günde 4 veya 8 kez idrara çıkar. Normale oranla daha sık idrara çıkma ihtiyacı duyuyorsanız bu durum sıkışma türü inkontinans belirtisi olabilir.

Miks (Karma) Tipi İnkontinans:

Stres ve urge şeklindeki inkontinans türlerinin kombine halidir. Bazı kadınlar miks tip idrar kaçırma olayı yaşar. Eğer mesane zayıflığının her iki tipini yaşıyorsanız genellikle bir tanesinin diğerine oranla daha belirgin olduğunu göreceksiniz. Bu durumda ne yapabilirsiniz bölümüne baktığınızda, en çok yaşadığınız belirtilerin üzerine yoğunlaşmalısınız. Yeterli gelişmeyi gösterdiğinizi hissettiğiniz zaman, diğer belirtilerin üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bu tip inkontinansın her iki formu hastaların %20’sinde birlikte görülmektedir.
Overflow (Taşma) Tipi İnkontinans: Bu tip idrar kaçırma yani inkontinans mesanenin aşırı gerilmesine bağlı olmaktadır. Mesane kapasitesinin üzerinde idrar biriktiğinde idrar yapma zorunluluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırması, taşma tipi idrar kaçırmanın tarifidir. Eğer sinirler zarar görmüşse veya mesane kasları çok zayıflamışsa idrar yapma sinyali beyine hiç ulaşmayabilir. Mesane dolu kalır. Artan idrarın oluşturduğu basınç, mesane boynunun damlatma tarzında idrar kaçırmasına neden olur. Diyabet, geniş pelvik operasyonlar, omurilik yaralanmaları, prostat büyümesi ve multipl skleroz gibi bazı kas hastalıklarında sık görülmektedir.

Post Your Comment Here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla